ЛЯТНА РАБОТА С ДЕЦА

Лятна работа с деца

    Инициативата е насочена към деца и ученици от и пребиваващи в с. Паволче през месеците юли и август на възраст от 3 до 16 години вече 14 години. Заниманията се провеждат ежедневно в 9 секции:

  • "Роден край" 
  • „Лятна читалня”
  • „Млад готвач”
  • „Ръкоделие”
  • „Приятели на здравето”,
  • „Компютри- графичен дизайн”
  • „Творческа работилница”
  • „Танци”
  • „Мода и красота”

Читалището като център за развитие на общността създава уютно и комфортно място за игра, четене, споделяне, изява и пълноценно прекарване на свободното време на подрастващите. Работата в секциите провокира инициативността и развитието на творческия потенциал на децата и е с образователна цел за запазване на традициите и надгражда знанията и уменията на децата чрез интерактивни дейности и използването на ИКТ. Предоставяме възможност за активно включване на доброволци и възрастни в занятията.

Резултатите са: предизвикан интерес за активно участие, нов подход в библиотеката, задоволяване потребностите на подрастващите, чувство за полезност и нови партньорства. Дейността ни в ЛРД бе номинирана 3 пъти: за доброволческа инициатива през 2013 г. на Фондация „Лале”, за Конкурс Агора 2014 за реализиране на читалищна инициатива към Платформа АГОРА и в конкурс за „Най-добра библиотека в област Враца на 2014 г.” на Регионална библиотека „Хр. Ботев” Враца.