„Социално включване на хора с увреждания“

Posted on

Проект „Социално включване на хора с увреждания“ е финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП с бенефициент СНЦ „Жарава”. Асоциирани партньори, подпомогнали реализацията на проекта са ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Филиал Враца, Общински център за социални услуги и дейности гр. Мездра, Основна общинска организация на Съюза на инвалидите в България гр. Мездра, НЧ „Фар 1930“ с. Паволче, НЧ „Пробуждане 1906“ с. Чирен и НЧ „Просвета 1925-Мездра“. Читалището ни и Кметството съдействаха пред Църковното настоятелство на храм „Св. Иван Рилски“ за предоставяне на помещение за работилница, в която да продължи дейността си Арт ателието след приключването на проекта.Помещението вече е ремонтирано с доброволен труд на бъдещите творци и доброволци и е оборудвано подходящо с оглед бъдещата дейност.Подредена е постоянна изложба, която туристи и посетители на храма могат да разглеждат. Дейността на читалището и ателието ще продължи през ваканциите, когато в помещението ще се провеждат занимания. Бяхме асоцииран партньор подпомагащ дейността по проекта. Библиотекарите подбраха и подготвиха документите на обучаемите на терен в Паволче. Занятията в ателието се провеждаха в читалището безвъзмездно. Организирахме проведения Панаир на изкуствата и помагахме за представянето на изложбите в града. Домакин бяхме на дискусионната среща с консултант от КЗД-г-жа А. Тинчева. Инициатори сме за прилагане на наученото от участниците в лятната работа с деца в секция „Творческата работилница“. Ателието бе сформирано по проект „Социално включване на хора с увреждания“ на СНЦ „Жарава“. Целта му бе: овластяване и социално включване на хора с увреждания, чрез подкрепата им в усвояване на механизми за самопомощ и създаване на условия да поставят публично свои проблеми и предприемат действия за тяхното разрешаване. Проектът приложи социално терапевтичен модел за социална промяна и изграждане на капацитет за самопомощ на 10 лица с увреждания от с. Паволче. Участниците усвоиха различни приложни техники- квилинг, декупаж, плъстене на вълна, работа с хартия и др. с помощта на ментори по проекта и изработиха художествени предмети в 25 занятия, 2 пъти седмично по 4 часа. След приключването на проекта получиха сертификати. Проведени бяха и допълнителни дейности: посещение на постановки на Врачанския драматичен театър, открити работилници в селото и в секция „Творческа работилница“ на Лятната работа с деца в читалището, експерт от Комисията за защита от дискриминация запозна участниците с правата на хората в неравностойно положение, дискутирани бяха различни случаи на дискриминиране и какъв е редът за търсене на подкрепа от комисията. Проведен бе Панаир на изкуствата с помощта на читалището в двора на църковния храм „Св. Иван Рилски“. Там участниците демонстрираха наученото в открити работилници, показаха техники за боядисване на перашки и богата пъстроцветна изложба от изработени сувенири за радост на паволчани. Арт-ателието се утвърди като креативна социална общност за самопомощ и ефективно социално включване чрез прилагане на методи за активна интеграция. То е подкрепяща и творческа терапевтична среда за социална промяна чрез изкуството и преживяването. Участниците се чувстват удовлетворени, освободени от натрупания ежедневен стрес, умора и негативни емоции,откриват в себе си неотключени потенциали и превръщат наученото в хоби или източник на допълнителен доход. Започнаха да се формират като общност, да планират общи дейности и да изразяват готовност за самопомощ. Участниците в ателието взеха активно участие в Панаир на изкуствата във Враца на 18 май 2015 и във Фестивал на граждански инициативи за традиционни и съвременни изкуства проведен в Регионална библиотека „Христо Ботев“ на 04.12.2015 г., където представиха най-доброто от това, което са сътворили. След приключването на проекта ателието продължи работата си по нова програма. Дейността на ателието е представена в предаването „Соаре“ и в сутрешен блок на Михайлов ТВ, както и в социалните мрежи.