“Мотивирани и конкурентноспособни”

Posted on

Проектът “Мотивирани и конкурентноспособни” стартира на 05.07.2013 г. с работна среща на екипа. На нея беше определена датата за откриването на проектните дейности и представянето му пред обществеността, уточнени въпросите за анкетата, разпределени отговорностите и обученията на групите по интереси. Изготвени бяха покани, направена беше разгласа за откриването, което се състоя в Клуб на пенсионера и инвалида на 15.07.2013 г. Сформирани бяха 3 групи по интереси с 5 обучители: по ИКТ – Пенка Павлова, Генади Богданов, “Конкурентноспособност” – Радосвета Крумова, Гена Филипова, “Предприемачество” – Цветана Иванова. Проведени бяха следните информационни събития:

  • Кръгла маса “Българи в Европа, европейци в България” за запознаване на гражданите с правата им на 15.08.2013 г.

  • Възможности за кандидатстване към Дирекция “Бюро по труда” на 17.09.2013 г. В резултат на тази среща 2 лица посетиха индивидуално ДБТ за запознаване по-подробно със случаите им и с възможностите, които биха могли да ползват за включване в заетост.

  • Консултиране по трудово-правни въпроси на 02.10.2013 г. Казусите бяха много и касаеха конкретни индивидуални случаи, за някои от тях се наложи съдействие при търсене на документи от фалирало предприятие и неколкократни срещи за разрешаване на проблемите.

Подготвени и раздадени бяха персонални покани, обяви, прессъобщения и диплянки за дейността по проекта. Допълнителни е-материали, като презентации, електронен справочник, съдържащ полезни хипервръзки, пакет с интернет ресурси и полезна информация бяха инсталирани на всички компютри за обучението.

Отчитане на постигнатите резултати бе направено на кръгла маса на 29.10.2013 г. в присъствието на 51 жители на възраст от 17 до 76 г. и 18 деца от група “Радост” на детската градина и връчени удостоверения на обучаемите.

На 16 октомври на обучителен семинар на секретар-библиотекарите и на семинар “Електронните услуги на обществените библиотеки” по програма “Глобални библиотеки” представихме проект “Мотивирани и конкурентноспособни”.