„Аз, моето семейство и природата- бъдещето е в нас”

Posted on

На 29.04.2017 г. – Ден на солидарност между поколенията се състоя отчитане дейността на проекта „Аз моето семейство и природата – бъдещето е в нас”. Пенка Павлова представи презентация от снимков материал за всички събития изпълнени по проекта. Прожектиран бе най-добрия филм, направен по време на обученията в Еко клуб Паволче от Ивелина Найденова на 15 години, оценен от комисия. Присъстващите разгледаха изложбата със снимки от проведените събитията. Имаха възможност да видят изработените сувенири и предмети от децата в творческите работилници. Запознаха се с резултатите от експеримента с мини компостера и засадените в черупки от яйца растения. Грамоти и награди получиха най-активно включилите се семейства, както и институциите с който читалището работи през тези пет месеца. Подаръчни пликове с рецепти на здравословна храна, получиха всички участници. Те имаха възможността да дегустират здравословна храна, която бе приготвена от доброволци, участници в обучението по здравословно хранене.
Обявихме кампания за набиране на ел. уреди, излезли от употреба, за предаване на вторични суровини. За повече информация желаещите могат да се обадят в библиотеката.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата.