“Ръкоделие”

Posted on

Идеята за проект “Ръкоделие” се роди от предварително провежданата от читалището лятна работа с децата в селото, която имаше подобен характер. Обучавахме ги в спецификата и символиката на българската шевична орнаментика, в начините на плетене на 1,2 и 5 игли. Освен да възродим самобитна практика се стремяхме да изградим в кръжочниците трудови умения и естетически вкус.

Благодарение на спечеления проект Общ. Враца предостави за дългосрочно, безвъзмездно ползване на ч-ще “Фар” зала в сградата на Кметството. В нея екипът на проекта подреди постоянна изложба от ръкоделия и предмети от бита на българина. В залата провеждахме кръжока и посрещахме туристи. В дните определени за занимания са присъствали 38 момичета и 31 жени. Възрастовата им граница е от 6 до 66 години. Изпълнявайки идеите на проекта, на туристите предлагахме за дегустация традиционни ястия. Тръгвайки си, те си пожелаваха да се върнат отново.

Идеята за възраждане на самобитните практики беше приета и подкрепена от Клуб “Приятели на ПП “Врачански балкан”, те откриха “Център за сувенири и изделия дело на местни майстори”, в който присъстват изработените от кръжочниците карета и плетива.

Получихме предложение от Търговско промишлената палата – гр. Враца за разработване на учебен план за обучение по рамкова програма “А//Д” на професиите бродировач и плетач. Това се явява като естествено продължение на проект “Ръкоделие”, доказва неговата устойчивост и разширява дейността на читалището.