“Екопрозорец”

Posted on

Основен фактор за втория проект, по който работи ч-ще “Фар” – “Екопрозорец” е недостатъчната екологична култура на общността и осъзнаване на необходимостта за опазването на природните дадености на с. Паволче. Имахме за цел да изгради у подрастващите трайни умения, знания и навици на екологично поведение, както и да въздействаме чрез тях на по – възрастното население. Проектът се прие с интерес от учениците, тъй като възможностите за извънкласни форми са ограничени, а по този начин се осмисля свободното им време. Участие взеха 47 деца, на възраст от 8 до 14 години. Чрез работата по проекта се повиши социалната ангажираност на населението, относно запазване на природата, подобряване на инфраструктурата и изцяло облика на селото, което ще доведе до развитие на селския туризъм. Увереност да продължим работата ни дава интересът на населението към дейността ни. Имаме подкрепата на местната общност, на организации и фирми на местно и общинско ниво.