„Младежта – вчера, днес, утре!”

Posted on

Проектът „Младежта – вчера, днес, утре!” бе одобрен по Програма малки грантове на фондация Лале и финансиран от тях. Продължителността на проекта бе шест месеца. Целта му е да създаде Младежки клуб “Знание”. Подцелите, които си поставихмеме бяха: да ангажираме младежите с интересни и занимателни за тях дейности през свободното им време; да придобият нови знания в интересуващи ги области и да премахнем полученото от няколко години разделение на възрастни и младежи, чрез организирането на различни мероприятия. Клуб “Знание” имаше обособени четири секции:

  1. Млад археолог”

  2. Автентичен фолклор”

  3. Приятели на здравето”

  4. Ръкоделие”

Екипът на проекта бе в състав: Мария Божковска, Нина Цветкова, Тодора Тодорова и Нарцис Торбов –ръководители на секции към Клуб „Знание”. Те положиха огромни усилия и благодарение на тяхната любов към подрастващите успяха да ги приобщят към идеите на проекта и да ги амбицират да се включат в различните секции.

Възрастовата граница на участниците в проекта бе с много широк диапазон от децата в ЦДГ „Радост” до ученици в 12 клас. Най-малкият активист в 2 секции „Ръкоделие” и „Автентичен фолклор” бе на 5 години – Даниeл Боянов. От 4 до 10 годишни деца усвояваха основни умения по шиене към секция „Ръкоделие”, с интерес посещаваха секция „Автентичен фолклор” момичета от 8 до 18 години – лазарки и момчета от 13 до 18г. – коледари, в секция „Приятели на здравето” обхванахме подрастващите от 1 до 8 клас, а в секция „Млад археолог” ученици от средния и горен курс.

Придобитите дълготрайни активи: компютърно оборудване, цифров фотоапарат, озвучителна уредба, DVD, ксерокс и принтер машина останаха в читалището и ги използваме в дейността си.

Осъществяването на проекта е факт благодарение на партньорството ни с ръководство на ОУ „Христо Ботев”, ЦДГ „Радост”, Клуб на пенсионера и инвалида, БЧК и РИМ гр. Враца, Община Враца и Кметство с. Паволче.