„Аз, моето семейство и природата- бъдещето е в нас”

На 29.04.2017 г. – Ден на солидарност между поколенията се състоя отчитане дейността на проекта „Аз моето семейство и природата – бъдещето е в нас”. Пенка Павлова представи презентация от снимков материал за всички събития изпълнени по проекта.

„Социално включване на хора с увреждания“

Проект „Социално включване на хора с увреждания“ е финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП с бенефициент СНЦ „Жарава”. Асоциирани партньори, подпомогнали реализацията на проекта са ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Филиал Враца, Общински център за социални услуги и дейности гр. Мездрa

“Мотивирани и конкурентноспособни”

Проектът “Мотивирани и конкурентноспособни” стартира на 05.07.2013 г. с работна среща на екипа. На нея беше определена датата за откриването на проектните дейности и представянето му пред обществеността, уточнени въпросите за анкетата, разпределени отговорностите и обученията на групите по интереси.

„Младежта – вчера, днес, утре!”

Проектът „Младежта – вчера, днес, утре!” бе одобрен по Програма малки грантове на фондация Лале и финансиран от тях. Продължителността на проекта бе шест месеца. Целта му е да създаде Младежки клуб “Знание”. Подцелите, които си поставихмеме бяха: да ангажираме младежите с интересни и занимателни за тях дейности през свободното им време; да придобият нови […]

“Екопрозорец”

Основен фактор за втория проект, по който работи ч-ще “Фар” – “Екопрозорец” е недостатъчната екологична култура на общността и осъзнаване на необходимостта за опазването на природните дадености на с. Паволче. Имахме за цел да изгради у подрастващите трайни умения, знания и навици на екологично поведение, както и да въздействаме чрез тях на по – възрастното […]

“Ръкоделие”

Идеята за проект “Ръкоделие” се роди от предварително провежданата от читалището лятна работа с децата в селото, която имаше подобен характер. Обучавахме ги в спецификата и символиката на българската шевична орнаментика, в начините на плетене на 1,2 и 5 игли.