ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

Художествена самодейност

Женската певческа група „Балкански славеи”

Женската певческа група „Балкански славеи” е създадена през 2004 година. Нейни ръководители са били Георги Кузов, Нина Цветкова и в момента е Кръстю Стефанов. Той е взискателен, отговорен и гради богат репертоар на групата, тя се развива, постига успехи и получава награди. Участници са в местни, регионални и национални фолклорни фестивали, събори и конкурси.

Танцов състав „Балкански извор”

Танцов състав „Балкански извор” съществува от 2011 г. с ръководител Гена Филипова, която работи с постоянство и отговорност и изгражда репертоар от български народни танци, доближаващ се до репертоара на професионалните състави. Танцьорите са предимно момичета и жени.

Лазарки и Коледари

Участия на двете групи за периода 2015-2017
Участия на певческата група
  • Общински пролетни празници, организирани ежегодно от Отдел „Култура” на Община Враца.
  • Областни прегледи на художествената самодейност в гр. Враца – ежегодни.
  • ХI Национален фолклорен събор на народното творчество Копривщица 2015 г.
  • Десети турлашки фолклорен събор “Куда кум прасе и ти вречу” – Чупрене 2015 г.
  • „Борован свири, пее и танцува 2015” в с. Малорад.
Участия на танцовия състав
  • Десети турлашки фолклорен събор “Куда кум прасе и ти вречу” – Чупрене 2015 г.
  • ХI Национален фолклорен събор на народното творчество Копривщица 2015 г.