ДЕЙНОСТИ

Основни дейности

Образователни дейности
  • Кръжоци, клубове и школи по изкуствата
  • Клубове по краезнание
Любителско творчество
  • Фолклорни състави и формации
  • Танцови състави и групи
  • Вокални групи, хорове и индивидуални изпълнители
Други дейности
  • Организиране и участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни занимания
  • Работа с хора с увреждания, етнически малцинства, работа с радлични възрастови групи, развитие на доброволчеството