ЗА НАС

За Нас

 Народно читалище „Фар 1930” се появява в далечната 1930 година в една от стаите на първоначалното училище от 29 учредители, осъзнали необходимостта от духовна пробуда и просвета, и запалват пламъка на читалище “Фар”, който поддържаме вече 87 години.

Читалището работи в тясно взаимодействие с учебните заведения, културните институти, църквата, обществени и стопански организации, фирми и други, които извършват или подпомагат културната дейност.

Основни цели
Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност
0.25
Запазване на обичаите и традициите на населението в областта на културата и фолклора
0.25
Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към изкуството и културата
0.25
Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание
0.25

Екип

sekretar

Секретар

Мария Любенова Божковска

predsedatelka

Председател

Даниела Петрова Петрова